IMG_3758
IMG_3758
RUTINER I BARNEHAGEN
Avdelingene og dagsrytme
Barnehagen åpner hver dag (mandag-fredag) kl. 06.45.
Vi starter dagen med åpne avdelinger og rolige aktiviteter der barna selv velger hva de vil gjøre. Etterhvert som flere barn og voksne kommer til, går avdelingene hvert til sitt og spiser frokost mellom kl.08.15- 09.15. Under frokosten eller i egen morgensamling, gir vi barna forutsigbarhet ved å gå gjennom dagen og hva som skal skje.
Formiddagene er som regel fylt med alt fra frilek og aktiviteter til turer i ut av barnehagen. Gjennomgående i alle aktivitetene er at det er engasjerte og nysgjerrige voksne sammen med barna. Turene kan gå til lille-skogen som er vår nærmeste nabo, skogen over jordet, til gymsal/ishall på Gimle, til byen osv. Hensikten er ikke hvor langt vi skal gå, men innhold og det som skjer på veien. Stor avdeling har en turdag pr uke.

Mellom 11 - 12.00 er det lunsj-måltid på avdelingene. Kokken vår lager sunn og variert lunsj til oss hver dag. Dette kan være hjemmebakt brød med variert pålegg, ulike fisk eller kjøttretter, kylling, pastaretter, supper, salatbuffe m.m. Alt blir laget fra bunn av.
Andedammen har sovetid mellom kl. 11.30 og 13.30, alt etter barnas behov. Hos oss sover alle barna på madrasser på et eget rom (soverrommet). Det er fungerer så fint og barna faller fort til ro under egen dyne. 

Etter lunsj varier det litt hva som skjer på avdelingene. Stor avdeling deler ofte barnegruppa. De som f.eks. hadde inneaktivietet på formiddagen, går ut etter lunsj og omvendt. Gruppedeling er et veldig godt tiltak for å gi barna ro og plass og mye voksen kontakt. 

Rundt 15 tiden er ettermiddagsmåltid. Da serveres det frukt, knekkebrød eller yougert.

Barnehagen stenger kl. 16.30.
De ansatte jobber vakter som er fordelt på tre vaktlag i løpet av dagen. Dette er tidlig, mellom og sen vakt 

Gode opplevelser

Skolestarterne

For skolestarterbarna har vi en samling hver uke, som vi kaller ”Ugleklubben”. 2-3 voksne leder samlingene. Alt etter hvor mange førskolebarn vi har deler vi inn i mindre grupper for å få mest mulig tid til hvert enkelt barn. I samlingene bruker vi tid på å forberede skolestarten. Vi trener bokstaver, tall og mengder, språkleker, går på turer og har aktiviteter som fenger en 5-6 åring. Når sommeren nærmere seg kan det hende vi besøker en barneskole i nærheten. ”Ugleklubben” starter opp i september hvert år, og det utarbeides egen plan for samlingene.

På tvers av avdelingene

Parallelt med skolestartergruppen samler vi de andre barna i aldersinndelt grupper på tvers av avdelingene. Her legger opp til aktiviteter som fenger aldersgruppen. Med å samle barna på tvers av avdelingene bygger vi også opp under fellesskapsfølelsen og gir grobunn for nye vennskapsbånd.

Variert og spennende lekemateriell

Variert og spennende lekemateriell er viktig. Vi har et godt utvalg av leker i barnehagen. For å inspirere til fantasi og kreativitet, rullerer avdelingene på hvilke leker som skal være tilgjengelig på avdelingene. På fellesrommet i midten av barnehagen har vi kan vi legge opp til fysiske aktiviteter som hinderløype, bygge med store klosser og puter, dans o.l. Ute har vi et veldig variert lekeområde med alt fra ulendt terreng og litt skog, til fotballbane og sykkelsti. I 2013 fikk vi et nytt stort klatrestativ som utfordrer barna i alt fra balanse til armgang.